Feel your horse


Feel Your Horse, door Kim Vandevorst na een zitlessessie bij ons
Feel Your Horse, door Kim Vandevorst na een zitlessessie bij ons

Feel your horse, deze drie woorden beschrijven perfect wat we hier op Skyfarm doen. Hieronder stellen we ons voor, gaan we wat dieper in op de achtergrond van Skyfarm en lichten we onze filosofie toe.

Feel your horse: Mijn verhaal (Bert Swennen)

Paarden nemen al sinds mijn jeugd een belangrijke plaats in in mijn leven. Zonder verder in detail te gaan, kan ik wel stellen dat ik, door omstandigheden, zelf geen gemakkelijke jeugd heb gehad. Maar er was steeds één grote constante en één grote bron van troost en veiligheid en dat waren de paarden. Zij hebben me door mijn jeugd gesleept en ik heb er veel van geleerd en ze hebben me veel gegeven. Daarom deed ik een belofte naar het paard in het algemeen: zij hebben mij geholpen, nu zou ik hen gaan helpen door mensen meer begrip en inzicht te laten krijgen in hun denkwereld, taal, behoeften,... .

Ook wilde ik heel graag andere kinderen in probleemsituaties gaan helpen en liefst beide nog gaan combineren. Ik ben dan na mijn middelbare studies gestart met de opleiding orthopedagogie (bachelor) en heb daar de kans gehad mijn eindwerk te maken over mijn droom. De titel was: "In het midden van de brug tussen innerlijk en uiterlijk, ontmoet men de spiegel van de ziel", jongeren met gedragsproblemen helpen mbv paarden en het Natural Horsemanship. Ik spreek nu over de jaren '98-'99. Dus toen was er nog weinig of niets geschreven in België over deze onderwerpen en dus heb ik voor mijn eindwerk mijn eigen therapievorm uitgewerkt.

Velen kennen me vooral als paardentrainer, maar Skyfarm is in 2002 gestart als therapeutisch centrum en is dit nog steeds. 

Skyfarm is opgericht door mijn vrouw Ester en mezelf. We hebben elkaar leren kennen ook weer door de paarden. Toen we elkaar leerden kennen in '93 was Ester 15 jaar en ik was 16 jaar. Ondertussen zijn we nog altijd een koppel en hebben samen twee fantastische kinderen: Tristan en Sien. Samen hebben we gebouwd aan Skyfarm tot wat het nu is en blijven we steeds verder bouwen aan een plek waar we mens en paard kunnen genieten van elkaar, elkaar leren begrijpen en elkaar leren aanvoelen.

Skyfarm is ondertussen een begrip geworden in de paardenwereld en we worden dan ook vaak gevraagd voor allerlei magazines, Tvprogramma's (oa vinger aan de poot) enz.

Feel your horse: Onze locatie

We willen graag een optimaal klimaat bieden aan paarden en mensen waar het fijn is om te vertoeven en waar mensen zichzelf mogen zijn en paarden gewoon paard mogen zijn. Bij ons is het niet om het mooiste en voor de luxe, bij ons staat een "goed gevoel centraal". Zo vertelde me één van de papa's van de kinderen die hier komen: "ik kijk er telkens weer naar uit om mijn dochter te brengen en hier wat rond te lopen en te zijn. Het moment in de week dat ik niet moet kijken wat ik aan heb en gewoon kan zijn wie ik wil zijn."

We hebben een domein van 6 a 7 hectare waar onze paarden in kudde op gehouden worden. Een heel wisselend terrein met veel verborgen plekjes en waar het ook mogelijk is echt alleen te kunnen zijn.

Feel your horse: paarden en mensen

Wij willen mensen leren (hun) paarden aan te voelen. Leren hoe te reageren op bepaalde acties van het paard of preventief al stappen te ondernemen. Leren een paard begrijpen en een juist klimaat te bieden aan het paard op vlak van huisvesting, voeding, omgang, opvoeding,.. 

Dit allemaal zonder geweld (slaan, stampen, roepen, dwangmiddelen) die men nog vaak tegenkomt in de traditionele wereld, maar ook zonder al die druk die tegenwoordig gepaard gaat in heel wat "NH stromingen" met als gevolg: paarden zonder een eigen mening.

Onze kudde bestaat uit allemaal paarden die we gekregen hebben. Allemaal met hun eigen verhaal en hun eigen verleden. Samen met hen proberen we mensen paarden beter te laten begrijpen en aan te voelen. Dit zowel op als naast het paard.

We gaan er van uit dat elk contact opvoeden is. Dus je bent altijd met je paard aan het werk. Werken aan je relatie stopt nooit.

Feel your horse: mensen en paarden

We willen iedereen die hier komt een goed gevoel geven. Mogen zijn wie je bent zonder schrik te hebben beoordeeld te worden. Allemaal gelijk. Paarden zijn hier natuurlijk geweldige collega's voor ons. Paarden oordelen niet en zijn eerlijk. 

De druk op kinderen is de dag van vandaag groot. Ze moeten van alles. Dit eist zijn tol. Kinderen geraken gefrustreerd, vermoeid, koppig, emotioneel, ... . We willen hier een plaats bieden waar er niets verwacht worden buiten zich amuseren en fijn bezig zijn met de paarden zonder competitie of concurrentie, aangepast aan elk ontwikkelingsniveau.

Dan natuurlijk nog de kinderen met "problemen". Ze worden heel vaak geconfronteerd met hun probleem en komen zo in heel wat negatieve interacties op school, thuis, vereniging,... . Ook moeten ze vaak heel wat dingen doen rond hun probleem zoals logo, kine, psycholoog, psychiater, GON begeleiding, medicatie,... . Let wel de net beschreven therapieën zijn vaak noodzaak in de begeleiding van deze kinderen en moeten dus gebeuren. Maar voor het kind is dit weer werken rond een probleem. Wij willen dat doorbreken. Hier werken we niet rond een probleem. Hier mogen ze zijn wie ze zijn. Belangrijkste is dat ze zichzelf mogen zijn en dat we kunnen werken aan een opbouw van het zelfbeeld. Wij gaan uit van de kwaliteiten en talenten van elk kind. Ook werken we nu al 13 jaar in inclusiegroepen. Dus kinderen met en zonder problemen samen in één groep. Kinderen denken niet in hokjes en leren elkaar kennen en omgaan met elkaar. Wel belangrijk is dat we hiervoor het juiste klimaat scheppen dat kinderen zich veilig voelen. Geweldig om te zien hoe kinderen met gehoorstoornissen samen met kinderen met autisme en "normale" kinderen hier heel mooi kunnen samen spelen en er een echt groepsgevoel heerst tussen al onze "skyfarmkids"