hoe les geven aan kinderen


Les geven aan kinderen is een vak apart!

Er zijn heel wat dingen waar je als lesgever mee rekening moet houden. In de eerste plaats de veiligheid, maar ook de structuur van je lessen, het ontwikkelingsniveau van het kind, kunnen motiveren en ondersteunen, kunnen grenzen stellen op een juiste manier. Kinderen gelukkig maken en ze al spelenderwijs naar een hoger niveau tillen.


In deze cursus willen we u meenemen in de leefwereld van het kind om een juist klimaat te scheppen waar lesgeven en begeleiden voor zowel lesgever als kind(eren) een zinvolle en fijne activiteit wordt.


 In het theoretische stuk hebben we aandacht voor de ontwikkelingspsychologie en de pedagogiek, de vaardigheden die lesgever/begeleider zou moeten bezitten en het scheppen van een stimulerend en ondersteunend klimaat en omgeving.


In het praktische stuk brengen we de theorie in praktijk en bekijken we de verschillende mogelijkheden in het werken in vrijheid, aan de hand en in het rijden. Samen worden we terug kind en gaan natuurlijk ook alles zelf uittesten en beleven.


Wilt u kinderen leren begeleiden uitgaande van de talenten en kwaliteiten van de kinderen met een hele hoop positieve bekrachtiging als hulpmiddel, dan is deze cursus zeker wat voor jou.


Deze cursus gaat over drie dagen. De eerste twee dagen is de theorie en praktijk. Tussen de eerste twee dagen en de derde dag laten we wat tijd. Dit omdat we de derde dag in groep een activiteit aan kinderen gaan aanbieden in de voormiddag en dit vraagt wat voorbereiding van jullie. In de namiddag wordt deze activiteit dan nog besproken.

Dus eerst twee dagen aan de slag als groep en de derde dag brengen we alles in de praktijk met de "skyfarmkids" als proefpersonen.


De data voor deze cursus kan u vinden in onze agenda. Inschrijven kan door het inschrijfformulier in te vullen.

De prijs voor deze cursus is 250 euro.