Pedagog. begeleiden mbv paarden


Deze opleiding is voor iedereen die zich geroepen voelt om het paard in te schakelen om anderen te helpen. Deze opleiding kan pas gevolgd worden na het slagen voor de opleiding "paarden opvoeden".

 

We gebruiken het paard in al zijn facetten om ons te helpen om kinderen en/of volwassenen zich goed te doen voelen. In onze huidige maatschappij wordt er zowel van kinderen als van volwassenen heel veel gevraagd. Niet meer dan normaal dat niet iedereen deze "rush" aan kan. Het gevolg hiervan is dat mensen beginnen te twijfelen aan zichzelf, zich onzeker gaan voelen en zich minderwaardig gaan opstellen. 

Hoogsensitieve kinderen, kinderen met autisme, ADHD, .... vallen op heel wat vlakken buiten onze samenleving en krijgen het steeds moeilijker zich aan te passen. Dit uit zich in probleemgedrag met vaak ook weer dat negatieve zelfbeeld als basis. Eigenlijk vaak niet het gevoel hebben er overal te mogen zijn.

Hier willen we vooral met deze begeleidingsvorm iets aan doen! We willen in de eerste plaats werken aan het zelfbeeld van de persoon in kwestie.  Zich terug goed doen voelen in hun vel, weer geloven in zichzelf,laten voelen dat ze er mogen zijn, dat ze hun omgeving in positieve zin kunnen beïnvloeden. Kortom plezier krijgen in het leven. En dit op een ongedwongen en fijne manier samen met het paard. Met het paard als partner en gedragsregulator.

 

Wat doen we nu in deze opleiding?

We leren je heel wat verschillende methodieken hoe het paard in te zetten (grondwerk, rijden, zitles, duo,...)

We leren je heel wat verschillende methodieken op welke manier het paard in te zetten (als vriend, gedragsregulator, als verbinder, als veiligheid, ...)

We leren je inzicht te krijgen in veel voorkomende problematieken (laag zelfbeeld, burnout, ass, Adhd)

We leren je een opvoedingsklimaat te creëren van veiligheid, rust en voorspelbaarheid

We leren je vaardigheden om om te gaan met individuen en groepen

We leren je de verschillende ontwikkelingsfases gekoppeld aan de leeftijd en problematiek

We leren je hoe mensen leren

We leren je hoe je mensen positief kan beïnvloeden

We leren je hoe je aan je paard kan zien wat mensen niet vertellen

 

We leren je jezelf ontwikkelen tot een begeleider

We leren je begeleidingsschema's op te stellen

We leren je hoe je je paard kan opvoeden tot begeleidingspaard

We leren je hoe je zelf kan opstarten met deze begeleidingsvorm

We leren je hoe je anderen kan helpen en hoe je hen kan laten voelen dat ze er mogen zijn!

We leren je .....

 

LET OP

Deze opleiding is een intensieve opleiding. Zowel op theoretisch als praktisch vlak vraagt deze opleiding de nodige zelfstudie en oefening.

 

Duur:

Deze opleiding bestaat uit een 70 tal uren verdeeld over een 10tal dagen.

 

Prijs:

800 euro